In- en uitstappen

Hoe moet je lopen om veilig in te stappen in je auto? Waar let jij op als je naar de auto toe loopt voordat je instapt? Waarop zou je kunnen zakken bij het uitstappen? Bekijk nu de instructiefilm en leer waar je extra op moet gaan letten voor het examen bij het CBR

Hoe moet je uitstappen ?

Reden om te zakken:

 • Als je de deur open doet zonder te kijken of het veilig is, dan kan je hierop zakken!
 • Als je de deur niet goed vast houdt en het waait helemaal open door de harde wind.

Hoe moet je dan kijken voordat je de deur open doet?

Kijk naar voren of er iemand aankomt. Kijk dan in je linker buitenspiegel of het veilig is en over je linker schouder of er niemand te dichtbij komt. Als alles veilig is dan doe je de deur met open. Let hierbij opdat je met 1 hand de deurhendel vast houdt en met de andere hand de deur ontgrendeld om het open te doen.

Welke schade kunnen de slachtoffers op jou verhalen?

Een ongeval door een openslaande autodeur is een angst voor iedereen die met de fiets of scooter langs een rij geparkeerde auto’s rijdt. Iemand wil uit zijn auto stappen en ziet u over het hoofd. Voor u het weet is het gebeurd: de deur slaat open en u knalt er tegenaan. Daar ligt u dan. Gebroken arm als gevolg van het ongeval, of een hersenschudding. Degene die het ongeval met de openslaande autodeur veroorzaakte, moet uw schade vergoeden.

Op wie kunt u uw letselschade verhalen?

U heeft letselschade door een openslaand autodeur. Wie is er aansprakelijk voor de letselschade?

Aansprakelijkheid na ongeval met openslaande autodeur

U zat op de fiets

In Nederland geldt een speciale bescherming van fietsers en voetgangers tegenover automobilisten op grond van artikel 185 WVW. Volgens dit wetsartikel hoeft een auto niet altijd echt te rijden om aansprakelijk te zijn voor schade die de eigenaar van de auto aanricht. Een fietser is in Nederland ten opzichte van de gemotoriseerde (auto) beschermd. In de meeste gevallen krijgt de fietser, ook wanneer hij zelf schuld had aan het ongeval, zijn letselschade vergoed. Voorwaarde is wel dat het gemotoriseerde voertuig deelnam aan het verkeer.

In het geval van een ongeval met een openslaande autodeur is het echter anders. Een geparkeerde auto neemt namelijk geen deel aan het verkeer. In zo’n geval is artikel 185 niet van toepassing. Wat niet wil zeggen dat u als fietser uw schade niet kunt claimen! Aansprakelijkheid ligt in dit geval bij degene die een onrechtmatige daad beging.

In het overgrote deel van de gevallen ligt de aansprakelijkheid bij degene die de autodeur opendeed. Hij of zij dient immers voor het uitstappen uit te kijken of er niet iemand aankomt.

Lees hier meer over letselschade in het verkeer.

U zat op de scooter

Reed u op de scooter in plaats van op de fiets toen het ongeval plaatsvond? Dan geldt hetzelfde als hierboven: degene die een onrechtmatige daad beging, is aansprakelijk voor de schade. In de meeste gevallen is dat degene zonder uit te kijken de autodeur opendeed.

Wat als de automobilist wegrijdt?

Noteer het kenteken en maak foto’s en of video’s van de situatie en bel 112.

Wanneer de automobilist na het ongeval met een openslaande autodeur wegrijdt, omdat hij het niet gezien heeft of omdat hij niet wil opdraaien voor de schade, kunt u hem niet aansprakelijk stellen. Hoe kunt u dan uw schade verhalen?

U kunt de volgende dingen doen:

 • Onthoud de merk van de auto en de kleur;
 • Omstanders benaderen of zij willen getuigen en hun contactgegevens noteren;
 •  Briefjes ophangen op de plaats van het ongeval om te informeren of anderen misschien meer hebben gezien.
 • Ondanks bovenstaande maatregelen er toch niet achter gekomen wie de automobilist is? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer om uw schade vergoed te krijgen. Belangrijk is wel dat:
 •  U kunt bewijzen (door middel van getuigen) dat het ongeval door een motorvoertuig is veroorzaakt;
 •  U er eerst alles aan doet om erachter te komen wie de aansprakelijke is (bijvoorbeeld door middel van bovenstaande stappen).

Wat te doen na een verkeersongeval?

Welke schade kunt u claimen na een ongeval met een openslaande autodeur?

Wanneer u schade oploopt door een ongeval met een openslaande autodeur, kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Gelukkig kunt u uw schade vergoed krijgen door de wederpartij. U kunt denken aan de volgende schadeposten:

 • Verlies aan inkomsten uit werk;
 • Het inschakelen van huishoudelijke hulp;
 • Betalen van je eigen risico voor de zorgverzekering;
 • Kapotte telefoon of andere bezittingen;
 • Reiskosten;
 • Smartengeld: een vergoeding voor stress, leed en pijn door het ongeval.

Lees hier meer over de diverse schadeposten na letselschade en laat ons kantoor deze schade voor je verhalen op de tegenpartij.

Zo zie je maar dat de gevolgen erg groot kunnen zijn! Dit kan je makkelijk voorkomen door eerst goed te kijken voordat je de deur open doet.

Heb je nog vragen of is er nog iets niet duidelijk over dit lesonderdeel stuur mij dan een e-mail zodat ik jou zo snel mogelijk verder kan helpen:  info@rijleshulp.nl