Rotonde

Rotonde 1 kwart

Als je rechts (1 kwart) af wilt slaan, geef je richting aan naar rechts voordat je de rotonde op gaat rijden. Bekijk de video om de stappen te zien:

Rotonde 2 kwart

Als je recht door (bij géén opdracht) wilt gaan, geef je richting aan op het moment dat je de 1e afslag voorbij rijdt. Bekijk de video om de stappen te zien:

Rotonde 3 kwart

Als je linksaf (drie kwart) wilt gaan, geef je richting aan naar links voor dat je de rotonde op rijdt en geef je richting naar recht als je de 2e afslag voorbij rijdt. Bekijk de video om de stappen te zien:

Rotonde Tips!

  • Kijk waar je naar toe wilt.
  • Kijk in welke versnelling je door de bocht moet! Meestal in de 2e versnelling.
  • Kijk of de fietsers voorrang hebben.
  • Kijk voordat je de rotonde op rijdt over je linker en rechterschouders voor fietsers.
  • Kijk voordat je de rotonde op rijdt naar links of er echt niemand aan komt.
  • Geef tijdig richting aan voordat je de rotonde gaat verlaten.
  • Kijk naar links en rechters over je schouders of er geen fietsers en voetgangers aan komen voordat je de rotonde gaat verlaten.

Ga nooit iemand afsnijden!

Ook al zie je iemand richting aan geven, hou ze in de gaten dat ze de rotonde echt verlaten. Als ze afbuigen weet je pas zeker dat je veilig door kan.

Neem de tijd om alles te overzien! Kijk zo ruim mogelijk om je heen!