Stopbord

1. Bij het Stopbord b7 gelden eigenlijk dezelfde regels als bij bord b6 . Je moet voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.

2. Je moet altijd bij een stopbord rekening houden dat het zicht veel slechter is en gevaarlijker omdat men vaak veel harder rijdt dan verantwoord is. Daarom is het verplicht en verstandig om altijd bij de stopstreep te stoppen. Schakel vlak voordat je stil staat naar de 1e versnelling. Kijk goed van links, naar rechts zoals je eerder geleerd hebt en steek het kruispunt vlot en veilig over.

3. Stop bij de stopstreep en niet bij het stopbord. De stopstreep staat meestal aangebracht op een punt dat het zicht voor de bestuurder goed is om te bepalen of je door kunt rijden. Het bord staat eerder geplaatst en daar is het zicht meestal slechter.