Het CBR Faalangstexamen

Wat is het faalangstexamen?

Het faalangstexamen is een speciaal rijexamen (voor categorie B, personenauto), bedoeld voor een examenkandidaat die door faalangst niet goed kan presteren. Het examen is zo ingericht dat een faalangstige kandidaat beter in staat is om zijn rijvaardigheid te tonen.

Hoe ziet het examen eruit?

Het faalangstexamen (voor categorie B, personenauto) wordt afgenomen door een speciaal geselecteerde examinator. Hij is erop getraind om mensen met faalangst te begeleiden. Het examen duurt 80 minuten, dat is 25 minuten langer dan het gewone B-examen. Die extra tijd benut de examinator door in te gaan op de faalangst van de kandidaat en hem extra op zijn gemak te stellen. Ook kan de kandidaat tijdens het examen een time-out nemen als de druk te hoog wordt.

Is het examen gemakkelijker dan een gewoon B-examen?

Nee, de kandidaat moet aan dezelfde eisen voldoen. Hij moet laten zien dat hij veilig en verantwoord aan het verkeer kan deelnemen.

Hoe vraag ik een faalangstexamen aan?

U vraagt het faalangstexamen (voor categorie B, personenauto) aan zoals u een gewoon rijexamen aanvraagt, dus via uw rijschool. Iedere rijschool kan een faalangstexamen voor de personenauto, reserveren via het reserveringssysteem.

Moet ik speciale lessen volgen?

Nee, dat hoeft niet. Er zijn wel rijscholen die zich hebben gespecialiseerd in rijles voor faalangstige kandidaten. Daar kunt u baat bij hebben. Informeer bij uw rijschool.

Werkt het faalangstexamen?

Ja, uit een proef met 2500 kandidaten is gebleken dat het faalangstexamen werkt. De kandidaten, rijscholen en examinatoren gaven aan dat dit speciale examen nuttig is. De faalangst van de kandidaat nam tijdens het examen af.

Is een faalangstexamen ook mogelijk in een andere taal (met tolk)?

Een faalangstexamen (voor categorie B, personenauto) is ook mogelijk in een andere taal dan het Nederlands. U moet dan zelf voor een tolk zorgen. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden, o.a. over de regels omtrent het inzetten van een tolk bij het praktijkexamen.

Door de vertaling is het effect van de faalangstaanpak mogelijk iets minder. De voordelen van de extra tijd in het begingesprek en de time-outs tijdens de examenrit blijven wel gelden.