Links afslaan

Tijdens het links afslaan gebeuren er helaas veel ongelukken en soms met dodelijk afloop! Jij kan dat makkelijk voorkomen, als je maar aan de richtlijnen houdt die wij je leren.

Om veilig links af te slaan, moet je een aantal stappen ondernemen. Leer ze goed uit je hoofd, want dit is gevaarlijker dan rechts afslaan.

Bedenk de volgende stappen bij het links afslaan

1. Mag / kan ik wel links afslaan? Kijk dus goed naar voren om dat te bepalen. Let op verkeerstekens, borden en obstakels.

2. Je moet tijdig laten zien dat je links wilt afslaan. Maar voordat je richting geeft naar links, moet je eerst goed kijken. Kijk naar voren, in je binnenspiegel, naar voren, linkerbuitenspiegel en over je linker schouder of je gevaar ziet aankomen ( fietser, bromfietser, auto, voetganger, etc).

3. Kijk tijdig of je zoveel mogelijk aan de linkerzijde van de weg as kan voorsorteren. Kijk naar de tekeningen waar het wel of niet mag. Leer ook de richtlijnen uit je theorie boek, want ik kan niet van alle situaties een voorbeeld geven.

Het voorsorteren is vereist in situaties, waarbij door niet voor te sorteren:

  • een onveilige situatie ontstaat of kan ontstaan;
  • en vlotte doorstroming van het verkeer wordt of kan worden belemmerd.
  • Door voor te sorteren bij het links afslaan, wordt voorkomen dat achteropkomend verkeer meer dan noodzakelijk wordt gehinderd bij het inhalen (als er ruimte is mag je rechts ingehaald worden). Maak ruimte voor elkaar! Controleer in je linker- en rechterbuitenspiegel of je voldoende ruimte hebt.
  • Als je tijdens je examen een opdracht krijgt dat je bij het tweede verkeerslicht of zijstraat links af moet slaan, en je rijdt op een één richtingsweg met twee rijstroken. Kijk dan of je de linker rijstrook kan nemen voor rechtdoor en schuif alvast op. Daarna hoef je maar 1 rijstrook op te schuiven.

4. Schakel voor de bocht naar de 2e versnelling en laat het koppelingspedaal zoveel mogelijk ruim voor de bocht opkomen. Je voorkomt hiermee dat je te hard door de bocht gaat, waardoor je gevaar of hinder op het kruispunt veroorzaakt.

Kijk tijdens het afremmen van links naar rechts, in je binnenspiegel, linkerbuitenspiegel en over je linkerschouder. Vraag het volgende af:

– Moet ik voorrang verlenen? Of verleent men mij voorrang?

– Is het overzichtelijk? (Zo niet dan moet je de snelheid·aanpassen en eventueel stoppen.) Als je stopt moeten de banden recht naar voren staan! Op het moment dat je toch de banden naar links stuurt en stil staat, heb je kans dat iemand achter op je knalt en jij doorschiet naar je tegenliggers. Dit heeft veel zwaardere gevolgen. Frontale aanrijding kan de dood als gevolg hebben.

– Staan er obstakels op de weg die ik insla (denk aan het blokkeren van een kruispunt zoals een fietsstrook of zebrapad), houdt ook rekening mee met inhaalmanoeuvres.

– Controleer of je het recht doorgaande verkeer (dus ook voetgangers) voor moet laten gaan.

– Tegemoetkomende bestuurders die op het kruispunt rechtsaf slaan, moet je ook voor laten gaan.

– Kijk ook goed naar een eventueel fietspad, dat niet direct tegen de rijbaan aan ligt. Kijk altijd naar alle twee kanten voor fietsers.

– Bij het links af slaan steek je het linkerweggedeelte over. Het is van grootst belang dat je goed de snelheid van je tegenliggers schat, zodat je niet voor problemen komt te staan.

5. De bocht zodanig nemen dat je op je eigen weghelft blijft en zover mogelijk (naar de horizon) voor je uit kijken. Kijk ook naar de rijstrook indeling van je mede weggebruikers en bedenk ook voor hen, waar ze uit moeten komen. Als dit het zelfde is met jou dan klopt er waarschijnlijk iets niet.

6. Iets gas geven, zodat je met een trekkende motor door de bocht gaat.

7. Zorg ervoor dat je op tijd terug stuurt naar links, tot de wielen recht staan. Als je te laat stuurt, vertoon je slingerend weggedrag en dat is niet goed.

8. Kijk na de bocht in je binnenspiegel en linkerbuitenspiegel. Hiermee controleer je of er iemand met hoge snelheid jou nadert of inhaalt. In dat geval kan je er rekening mee houden en je snelheid aanpassen.

9. Ga zo snel mogelijk naar de maximum snelheid, als de omstandigheden dat toelaten.