Dode hoeken van de auto

Als bestuurder moet je goed en bewust gaan kijken om alles wat belangrijk is op tijd waar te nemen.
Kijk daarom regelmatig in je spiegels, bijvoorbeeld om de 5 à 10 seconden.
Als je naar voren kijkt, kun je niet precies vertellen hoeveel kinderen er rechts staan en de fietser links is ook niet goed waar te nemen. Daarom moet je tijdens het rijden bewegen met je hoofd en ogen van links naar rechts om alles goed waar te nemen!

A: Onbewust warnemingsgebied
B: Bewust waarnemingsgebied
C: Direct waarnemingsgebied
D: Scherp waarnemingsgebied

Scan:
Om alles goed waar te nemen moet je dus met je hoofd en ogen van links naar rechts bewegen zodat je met (zie afbeelding)
D: Scherp waarnemingsgebied alles goed ziet en scherp waarneemt.

Het zien is de belangrijkste van alle zintuigen. Om het verkeer in de gaten te kunnen houden, moet je over een goed gezichtsvermogen beschikken. Als je een kenteken van een auto kan lezen op een afstand van 25 meter, dan heb je een goed gezichtsvermogen. Dit is ook de afstand die de examinator bij het CBR jou een kenteken laat lezen aan het begin van je praktijkexamen.

Oogcontact maken

Kijk niet alleen naar de auto, maar kijk ook in de auto naar de bestuurder en maak oogcontact! Als je elkaar gezien hebt en je ziet dat de auto op tijd afremt of stopt, dan pas weet je dat je veilig door kunt fietsen. Zie je dat ze te hard rijden en niet op tijd kunnen stoppen neem dan geen risico en stop dan voordat je zelf aangereden wordt!

Leer dit ook aan je kinderen of klein kinderen: Vraag ze of er een man of vrouw achter het stuur zit (om te testen of ze bewust kijken) hadden ze een bril of een pet op? Leer ze bewuster kijken door deze vragen te stellen.

In 2018 zijn er meer personen vanaf 50 jaar en ouder overleden dan het jaar 2017. Als wij met zijn allen aan de naaste omgeving uitleggen dat ze oogcontact moeten maken voordat ze oversteken, dan ben ik er van overtuigd dat er minder verkeersslachtoffers zullen vallen.